Rozbiór wieprzowy

Wspólnie z Tobą projektujemy rozwiązania,
których potrzebują Twoi klienci

Istnieją różne rozwiązania w zakresie rozbioru wstępnego półtusz wieprzowych. Najczęściej proponowanym przez nas i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem przy rozbiorze półtusz wieprzowych o wydajności 16 półtusz na godzinę jest zastosowanie piły tarczowej lub taśmowej. W przypadku rozbioru zasadniczego o dużych wydajnościach, powyżej 250 półtusz na godzinę, proponujemy zastosowanie techniki cięcia systemem noży krążkowych.

Praktyka w nowoczesnych zakładach wskazuje, że najbardziej efektywny zarówno pod względem wydajności, jakości rozebranego mięsa, możliwości pełnego rozliczenia rozbioru oraz higieny jest rozbiór z sortowaniem mięsa do pojemników. Dlatego też istotnym jest prawidłowe zaprojektowanie doprowadzenia czystych pojemników, które automatycznie dostarczane są przenośnikiem bezpośrednio nad taśmą rozbiorową do każdego stanowiska rozbiorowego. Pojemniki z mięsem transportowane są natomiast pod taśma rozbiorową i doprowadzane do punktu ważenia. Punkt ten jest równocześnie miejscem klasyfikacji dalszego przeznaczenia mięsa.