Systemy magazynowe

Wspólnie z Tobą projektujemy rozwiązania,
których potrzebują Twoi klienci

Zasadniczo, systemy magazynowe, dzielimy na systemy pełnych i systemy pustych pojemników (tutaj dodatkowo możemy wyróżnić systemy pojemników czystych oraz brudnych).

W przypadku systemów pustych pojemników czystych, przy pomocy sztaplarek kombi (sztaplowanie i rosztaplowywanie), formowane są sztaple pojemników o wysokości do 28 szt. i transportowane przy pomocy jednostek suwnych. Te przenoszą sztaple wybrane przez system zarządzania magazynem do przenośnika równoległego, który z kolei transportuje je w miejsce składowania. Stąd sztaple pojemników wracają do obiegu. Największa wydajność sztaplarek kombi to ponad 1000 pojemników na godzinę.

W przypadku systemów pustych pojemników brudnych sztaple zewnętrznych pojemników składowane są czasowo na specjalnych przenośnikach (kolejkach) magazynu przed myjką.

W przypadku systemów pełnych pojemników wyróżniamy magazyny adresowe i przepływowe. W magazynach przepływowych ilość pięter to maks. 6 (komisjonowanie-formowanie zamówień), piętra obsługiwane są przez specjalnie skonstruowane układnice pojemników. W przypadku dużych wysokości np. przy magazynach na doważanie, wymagane jest zastosowanie precyzyjnych robotów. Prędkość przesuwu w poziomie wynosi tutaj do 5 m/s.