Magazyny przepływowe

Wspólnie z Tobą projektujemy rozwiązania,
których potrzebują Twoi klienci

System przepływowy z przenośnikami rolkowymi, poziomami zapasu i kanałami rozdzielczymi to najlepsza metoda magazynowania i podziału towarów według zasady "first-in- first-out". Regały przepływowe składają się z ciągu grawitacyjnych przenośników rolkowych tworzących kanały rozdzielcze. Z jednej strony towar jest wkładany a z drugiej odbierany. Palety lub pojemniki przesuwają się samoczynnie po rolkach zgodnie z zasadą grawitacji do miejsca odbioru, które znajduje się na drugim końcu przenośnika rolkowego. Zdjęcie pierwszej palety/pojemnika powoduje automatycznie przesuwanie się kolejnych. Specjalne rolki nośno-hamujące kontrolują prędkość ruchu. W strefie odbiorczej znajduje się urządzenie rozdzielcze z dynamicznym wyhamowaniem końcowym, które umożliwia płynne wyładowanie palety/pojemnika i odgrodzenie jej od naporu kolejnych.

Zalety:

  • stała kontrola asortymentu, czasu trwałości i numeru serii
    skrócone drogi transportu i czas odbioru
    optymalne magazynowanie
    jednakowe punkty zdawczo-odbiorcze na dwóch przeciwległych końcach regału
    nie ma możliwości "zgubienia" palety