Magazyny pustych pojemników

Wspólnie z Tobą projektujemy rozwiązania,
których potrzebują Twoi klienci

Przyszłościowym rozwiązaniem najbardziej efektywnego składowania i przygotowania do wysyłki  wyrobów gotowych oraz mięsa handlowego w pojemnikach są magazyny regałowe, przelotowe lub  na pojedyncze pojemniki z różnym stopniem automatyzacji.  Istotnym problemem w każdym zakładzie jest przechowywanie czystych pojemników na  maksymalnie małej powierzchni. Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem tego problemu jest magazyn  pustych pojemników o zróżnicowanym stopniu automatyzacji.

Zasadą jest, że pojemniki są  sztaplowane do 30 pojemników w pionie, a następnie rozmieszczane na torach napędzanych  przenośników rolkowych. W przypadku zapotrzebowania na puste pojemniki są one  rozsztaplowywane i dostarczane przenośnikami do miejsca zapotrzebowania. Stosując pełna  automatyzację z urządzeniami sztaplującymi, rozsztaplowującymi, z odpowiednim sterowaniem,  zarządzanie pustymi pojemnikami staje się bezobsługowe.